Zoeken

Discover Brussels – Brussel Ontdekken – Découvrez Bruxelles

Discover Brussels the way you want – Découvrez Bruxelles la façon dont vous voulez – Ontdek Brussel zoals jij het wil

geschiedenis van de Noordwijk

Blog du quartier Nord

Geschiedenis van de Noordwijk

De huidige grenzen van de Noordwijk zijn het kanaal en de Spoorweg die het kanaal en de boulevard doorkruist. Uit  administratief oogpunt verspreidt de wijk zich over de gemeenten Schaarbeek , Sint-Joost -ten -Node en Brussel stad.

De oudste bewoners  van de Noordwijk moeten zich herinneren dat zij als Molenbekenaars geboren zijn.  In 1921 absorbeerde de Brussel stad: de gemeente Laken en het laatste stuk van Molenbeek  dat ingesloten zat tussen het kanaal en de Zenne rivier. Zo eindigde de absorptie politiek van Brussel stad die vanaf  979 begonnen was.

De Noordwijk is een historisch bijzonder rijke wijk. Het is een voorbeeld van een snelle groei in de 19 de eeuw en het even snel verval in de 20ste eeuw  als Brusselse voorstad. Het hoogtepunt qua sfeer en welvaart zou zich net voor de oorlog en onmiddellijk erna hebben begeven.

Bovendien zou de Brabançonne (het…

View original post 669 woorden meer

La Bellone

bellone-520x245Huis La Bellone werd aan het begin van de 18de eeuw gebouwd in late barokstijl, hoogst waarschijnlijk in opdracht van Jean Cosyn, architect-beeldhouwer van de Grote Markt en ontwerper van het huis Coninck van Spaegnien.

Door een overdekte portiek en doorgang kom je op een binnenkoer die toegang geeft tot het huis met op de voorgevel talrijke symbolen, personages en een chronogram dat de bouw situeert in 1697. Oorspronkelijk was het een zomer- en feestpaviljoen dat onderdeel was van een groot herenhuis met verschillende paviljoenen.

Een overdekte portiek en doorgang geven uit op een binnenkoer die toegang verschaft tot het huis dat La Bellone genoemd wordt, geklasseerd in 1956. Deze opmerkelijke woning in late barokstijl werd gebouwd aan het begin van de 18de eeuw, waarschijnlijk door Jean Cosyn, architect-beeldhouwer van de Grote Markt en ontwerper van het huis Le Roy d’Espagne (Coninck van Spaegnien) dat er qua stijl zeer dicht bij aanleunt.

La Bellone werd aangekocht door de stad Brussel in 1913. De aankoop kwam er onder impuls van de vroegere burgemeester Charles Buls, die het de naam ‘Maison de la Bellone’ had gegeven, verwijzend naar de buste van de godin die op de voorgevel prijkt. In het huis hebben onder meer het Belgische Rode Kruis, de politie en de Ommegang onderdak gekregen. In 1956 werd het geklasseerd.

Onder impuls van schilder, decorontwerper en tekenaar Serge Creuz heeft het Huis van het Spektakel zijn intrek genomen. Met steun van de Stad Brussel werd het huis uitgebreid en gerestaureerd. In 1995 werden de werken afgerond met de overdekking van de binnenkoer.

In 2006 opende La Bellone het café aan de straatkant om zo de link te leggen met de buitenwereld.

Vlaamsesteenweg 46, 1000 Brussel

Jacob Kats

blauwelemmeCafé “In de Blauwe Lemmen” vinden we op de hoek van de Blaesstraat en het Vossenplein of de “A Met” in Brussel.

In de 19de eeuw was het café in de buurt van de Kapellekerk gevestigd. Het was daar dat arbeiders kwamen luisteren naar de bewogen toespraken en sociaal geëngageerde toneelstukken van Jacob Kats.

 

JacobKatsJacob Kats was de zoon van een Nederlandse officier die in de tijd van Napoleon naar Antwerpen verhuisde. Daar werd hij op 5 mei 1804 geboren. In 1819 verhuisde hij naar Brussel, waar hij als wever de kost verdiende. Vanaf 1823 volgde hij avondschool en werd hij onderwijzer.

In 1833 stichtte hij, samen met zijn schoonbroer Jan Pellering, de “Maatschappij der Verbroedering”, een democratische groepering die zich onder meer met toneel bezighield.

Jacob Kats is één van de spilfiguren die een sterke invloed uitgeoefend heeft op het toen ontwakende progressief liberalisme. Voortdurende agitatie en een doorgedreven vorming van drukkingsgroepen konden volgens hem een einde maken aan de ellendige sociale situatie van de arbeiders. Hij verspreidde zijn republikeinse ideeën over gelijkheid en broederlijkheid via meetings, publicaties en toneelstukken met zijn toneelgroep “Het toneel der volksbeschaving”. Op die manier zouden de uitgebuite arbeiders opnieuw gaan geloven in hun kracht als groep en de verantwoordelijken van hun ellende bestrijden.

Vanaf 1839 probeerde hij zijn meetings uit te breiden naar andere Vlaamse steden. Tijdens die “sermoenen” stelde hij zijn ideeën voor: invoering van de republiek, algemeen stemrecht, vrouwenemancipatie, bestaanszekerheid, progressieve belastingen en nationalisatie van de productiemiddelen. Hij werd nauwlettend in het oog gehouden door de staatsveiligheid. Herhaaldelijk werden tijdens die bijeenkomsten door de autoriteiten relletjes uitgelokt. Kats werd dan ook heel vaak opgepakt. Door de voortdurende intimidatie van de kerk en overheid werden die bijeenkomsten op de duur stilgelegd.

Zijn strijd werd financieel gesteund door de Brusselse advocaat en politicus Lucien Jottrand, een hevig antiroyalist.

Jacob Kats was een hevig tegenstander van de invloed van de kerk in het politieke leven. Dat antiklerikalisme maakte van hem een rationalist die de rede als nieuwe constitutie wilde verheffen.

Toen in 1847 de “Association Démocratique” werd opgericht, waarvan Karl Marx ondervoorzitter was, sloot hij zich daar bij aan, samen met zijn schoonbroer Jan Pellering. Die organisatie toonde openlijk haar solidariteit met alle verdrukte volkeren, wat perfect paste in de ideologie van Kats. Samen met Karl Marx en Friedrich Engels schreef hij voor de Brusseler Zeitung. Daarnaast onderhield hij nauwe contacten met priester Charles Helsen, stichter van de schismatieke kerk van de Johannieten die een bidplaats heeft in de Fabriekstraat te Brussel.

Na de mislukking van de revolutionaire beweging in 1848 geraakte Kats ontmoedigd en concentreerde zich op toneel en theater, waarbij hij samenwerkte met onder andere Peter Benoît.

Jacob Kats had slechts een beperkt aantal aanhangers, toch is zijn bijdrage aan latere sociale omwentelingen niet te onderschatten. Hij koppelde onder meer de Vlaamse strijd aan de sociale strijd: taalstrijd zag hij in de eerste plaats als sociale strijd.

Hij overleed op 16 januari 1886 in Brussel.

Jules Victor Anspach

Jules Anspach werd op 20 juli 1829 geboren in Brussel.

Hij was de zoon van François Anspach (een handelaar, gemeenteraadslid van Brussel, volksvertegenwoordiger, bestuurder verschillende vennootschappen én van de Nationale Bank van België) en Marie-François Honnerez. 220px-Jules_ANSPACH_(1829-1879)

Hij studeerde rechten aan de ULB en werd advocaat in Brussel. In 1857 werd hij verkozen als gemeenteraadslid en werd hij opgenomen in de vrijmetselaarsloge Les Amis Philanthropes (waar ook zijn vader lid van was). Een jaar later werd hij schepen. In 1863 werd hij burgemeester van Brussel, wat hij zou blijven tot aan zijn dood in 1879. In 1866 werd hij verkozen tot volksvertegenwoordiger voor de Liberale Partij.

De centrale laan vanaf het Brouckèreplein tot Fontainasplein draagt zijn naam en werd aangelegd na de overwelving van de Zenne in de periode 1868-1871.

Al van in Napoleontische periode droomden de Brussels machthebbers van brede lanen naar het model van Parijs. De doctrinairen moesten wachten op de cholera-epidemie van 1867 – waarbij een paar duizend doden vielen – om hun dromen te realiseren.

Sinds de zomer van 2015 is de Anspachlaan verkeersvrij gemaakt: het is een zone voorbehouden aan fietsers en voetgangers.

Kathedraal van Sint-Michiels en Sint-Goedele

Wat historici ook mogen beweren: het is duidelijk dat de kathedraal speciaal gebouwd werd om slechtvalken te kweken. Dat had men toen al door.

SM-SG

Slechtvalken zijn de snelste vogels ter wereld: met een snelheid van om en bij de 400 km per uur kunnen ze zich op een prooi storten! Die roofvogel was bijna verdwenen uit Europa en Noord-Amerika. Maar sinds 1994 is ze terug in België!  Het eerste koppel installeerde zich in de top van een koeltoren van de kerncentrale van Tihange. In 2015 werden er al tussen de 145 en 155 koppeltjes gemeld in België. Sommige nestelen zich op klippen, andere op telefoonmasten, nog andere helemaal op de top van een hoog gebouw. In de lente van 2004 installeerde zich een koppel op de top van de noordelijke toren van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in het hart van Brussel. Jaar na jaar steeg het aantal Slechtvalken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In  2015 werden er 12 koppels geteld. Het wijfje op de kathedraal werd in 2002 geboren in 2002 in Duitsland. Samen met haar mannetje (een zoon uit 2008) heeft ze in april 2016 op de kathedraal 3 eieren uitgebroed. Het jongste kuiken heeft het niet overleefd.

Al in de 9de eeuw  stond hier een kapel, waarschijnlijk toegewijd aan St.-Michiel. In de 11de eeuw werd op dezelfde plek een Romaanse kerk gebouwd. In 1047 werden de relikwieën van Sint-Goedele er begraven. Vanaf dan werd het een kapittelkerk met de dubbele naam “collegiale kerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele”.  In 1226 startte de bouw van het gotische koor, waarrond de rest van de kerk in Brabantse gotiek werd opgetrokken. In februari 1962 kreeg ze de rang van kathedraal en sindsdien is ze samen met de St-Romboutskathedraal te Mechelen de zetel van de aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Tijdens de restauratie van 1982 tot eind 1999 werden de restanten van de voormalige romaanse kerk blootgelegd, evenals de  romaanse crypte onder het hoogkoor.

In de kerk zijn veschillende kunstwerken te bewonderen : glasramen en biechtstoelen uit de 16de eeuw, biechtstoelen uit de 17de eeuw, wandtapijten uit de 19de eeuw en vijftien neogotische glasramen uit de 19de eeuw in beide zijbeuken van het schip.

Eén van de glasramen verwijst naar legende van het Sacrament van het Mirakel. In 1370 zouden hosties op miraculeuze wijze beginnen bloeden zijn nadat ze door de Brabantse joden in de synagoge van Brussel met messteken waren doorboord. De relieken werden vereerd als het Sacrament van Mirakel. Daarna werden een zestal joden uit Brussel en Leuven op de brandstapel terechtgesteld. Ze werden beschuldigd van diefstal en profanatie (heiligschennis) van het Heilig Sacrament. Joodse goederen werden verbeurd verklaard. Later, in de 17de en 18de eeuw, werd beweerd dat de joden in 1370 voor eeuwig uit het hertogdom Brabant werden verbannen. De schuld van de joden werd uiteraard nooit bewezen, integendeel, net zoals het materiële feit van de hostieprofanatie nooit vastgesteld werd. Alleen het geloof in het zogenaamde mirakel van de bloedende hosties legitimeerde de terechtstelling. De joden werden beschuldigd om het mirakel geloofwaardig te maken. Het zogenaamde mirakel bood een welgekomen gelegenheid om zich van de Joden te ontdoen. Tegelijk gold het voor de eenvoudige gelovigen als een materieel bewijs van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. Gelijkaardige eucharistische bloedwonderen, gekoppeld aan de beschuldiging van joden, kwamen in de Middeleeuwen vaak ook elders in Europa voor. Men interpreteerde zelfs schimmelvlekken op hostiebrood als sporen van het bloed van Christus.

Er wordt verteld dat het glasraam dat de legende van het Sacrament van Mirakel weergeeft, gefinancierd werd door het koningshuis.

Monument aan de Arbeid

Het Monument aan de Arbeid is één van de belangrijkste werken van Constantin Meunier. Hij werkte er de laatste tien jaar van zijn leven aan.

Monument arbeidHalverwege de jaren 1880 verwierf Constantin Meunier (eindelijk) naambekendheid. Sinds het einde van de jaren 1870 interesseerde hij zich voor de industrie en de toestand van de arbeidersklasse. Dat zien we in een aantal van zijn schilderijen, maar voornamelijk in zijn beeldhouwwerken. Hij kreeg het idee om verschillende sculpturen samen te brengen in één monument, dat de bekroning van zijn oeuvre zou vormen.

In 1901 riep Meunier de hulp in van Victor Horta die vijf varianten ontwierp voor de architecturale opstelling van de reliëfs en de beelden.

Onder druk van de publieke opinie kocht de overheid het werk in 1903 aan.

Bij zijn overlijden in 1905 was nog niets beslist over de installatie. Uiteindelijk werd het Laken, vlakbij het kanaal.

Voor de onthulling was het wachten tot 12 oktober 1930, maar liefst 25 jaar na zijn dood. Maar koning Albert en koningin Elisabeth waren wel aanwezig.

Het Meuniermuseum is in Elsene, Abdijstraat 59: zijn oude atelier.

Kanaal Brussel-Charleroi

Het idee om Charleroi en Brussel te verbinden via een kanaal ontstond al in de 16de eeuw. De Zenne kon toen door dichtslibbing niet meer functioneren als ontsluitingsvaarweg voor Brussel en het nieuwe kanaal dat Brussel vanaf 1561 verbond met de Rupel en de Schelde inspireerde. Onder Willem in, in 1827 werd de eerste spadesteek gezet. Pas in 1832 was het Kanaal van Charleroi naar Brussel klaar. Het verbond de steenkoolbekkens rond Charleroi met Brussel en Antwerpen. Dat laatste stuk verloopt langs het kanaal Brussel-Willebroek. De namen van de kaaien in Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek herinneren ons aan die periode.

brussel02xg3
Een “bakeke” dat aanvankelijk alleen geschikt was voor de “baquets” die gebruikt werden voor kolentransport. 

Het werd een kanaal van maar 2m diep, slechts bevaarbaar voor kleine boten tot 70 ton. Over een afstand van 74,5km moesten 55 sluizen gebouwd worden, 2 bruggen en een tunnel. Om van Charleroi naar Brussel te varen waren 3 dagen nodig! Het kanaal werd vooral gebruikt voor de afvoer van steenkool.

Onder weg moest er een hoogteverschil van 70 meter overwonnen worden. Hiervoor werd de vallei van de Samme gevolgd. Omdat de streek arm aan water is, werd er in plaats van nog meer kleine sluizen de 1267 m lange Tunnel van La Bête Refait gebouwd. Deze tunnel was zo donker dat de paarden die de schepen door het kanaal trokken er niet door durfden. Hierdoor moesten de schepen met mankracht door de tunnel getrokken worden.

Ondanks de vele nadelen was het kanaal lange tijd één van de belangrijke watertransportassen in België. Het verbindt immers het Scheldebekken met het Samber- en Maasbekken: via het Centrumkanaal staat het in verbinding met de Bovenschelde en via de gekanaliseerde Samber met de Maas.

Al snel was er behoefte aan grotere capaciteit. Tussen 1854 en 1857 werd het kanaal vergroot voor schepen tot 350 ton. De oude tunnel kon niet aangepast worden. In 1885 kwam er een nieuwe tunnel: 1050m lange en 8m breed: de Tunnel van Godarville.

In de jaren 20 van de 20ste eeuw werd het kanaal tussen Brussel en de staalfabrieken van Clabecq vergroot naar 600 ton. De sluizen werden aangepast voor schepen tot 1350 ton, voor het geval het kanaal verder verbouwd zou moeten worden.

Slachthuis_Anderlecht_Postkaart_7_Spoorwegbrug
Spoorwegbrug over het kanaal, slachthuizen Anderlecht

Na de Tweede Wereldoorlog werd beslist het gehele kanaal bevaarbaar te maken voor schepen tot 1350 ton. Aangezien de Samme noch de Tunnel van Godardville de aanpassingen aankonden, diende tussen Ronquières en Godarville een nieuw tracé gebouwd te worden. De oplossing was het hellend vlak van Ronquières: over een afstand van 1400 m wordt 68 m hoogteverschil overbrugd door de schepen in een gesloten waterbak over een helling van 5% omhoog te rollen. Ter hoogte van de Tunnel van Godarville werd de heuvel nu doormidden gegraven zodat een nieuwe tunnel overbodig werd.

Sinds 1970 wordt het kanaal steeds minder gebruikt. De hoge eisen van het hedendaagse scheepvaartverkeer, de scherpe concurrentie van weg- en spoortransport, het wegvallen van het steenkooltransport en de algemene economische recessie in Wallonië zijn daar de belangrijkste oorzaken van. Pas vrij recent is opnieuw een lichte kentering merkbaar. Ook de pleziervaart vindt meer en meer zijn weg naar de vele bezienswaardigheden van dit toch wel vreemde kanaal. Restanten van de eerste tunnel zijn terug te vinden langs de oevers van het nieuwe kanaal. De vele sluizen en de Tunnel van Godarville op de gekanaliseerde Samme raakten in verval.

Nu vaart een schip op één dag van Charleroi naar Brussel.

Histoire & origine de Manneken-Pis

Préface

Le Manneken-Pis est, comme on sait, le plus fidèle habitant et le plus ancien bourgeois de Bruxelles.
Pour le Manneken-Pis, la patrie c’est le coin de la rue de l’Etuve et de la rue du Chêne, à Bruxelles.

Il a été Bourguignon sous les ducs de Bourgogne; Allemand sous Maximilien; Espagnol sous Charles-Quint; gueux sous les troubles; Autrichien sous Marie-Thérèse ; républicain en 1794 ; Français sous Napoléon ; quasi-Hollandais sous Guillaume ; Belge sous Léopold ; et jamais on ne l’a vu plus satisfait qu’aujourd’hui.

Tout le monde sait que Manneken-Pis est la gracieuse représentation en bronze d’un petit homme (Manneken), d’un enfant haut de coudée, d’un amour fixé dans nos murs, car il n’a pas d’ailes, occupé à pisser, et produisant ainsi un filet d’eau limpide.

Il est élevé sur un piédestal, en-châssé dans une coquille de bon goût, garanti par une grille en fer, et pisse depuis des temps très reculés; il est habituellement nu; les étrangers verront bientôt qu’on l’habille en noble Seigneur et en Garde-civiqueaux jours de grandes fêtes.

histoire-et-origine-de-manneken-pis

Histoire et origine de Manneken-Pis

Toutes les villes comptant un passé antique, possédaient autrefois quelque vénérable souvenir, cher au cœur des habitants, et dont les origines se perdaient dans la nuits des légendes.

Paris avait sa Samaritaine, resplendissant sur le Pont-Neuf ; son joyeux carillon rassemblait les oisifs et les chanteurs. Bien des gens du peuple de Paris n’ont jamais pardonné à Napoléon Ier de leur avoir enlevé ce vieux souvenir de la cité.

Gand tient à son Gros Canon, Liège à son Perron, et Bruxelles conserve avec un soin jaloux le palladium de ses ancêtres, représenté jadis par une naïve statue de pierre connue sous le nom de Fontaine du Petit Julien.

L’Europe dans ses grandes prétentions à la moderne civilisation, a supprimé presque partout avec dédain ces antiquités, pou les remplacer par de froides colonnes ; toutefois nous doutons fort que même la Colonne du Congrès puisse jamais atteindre l’âge respectable de notre Petit Julien !

« Plus constants et plus sages, dit l’auteur de la Chroniques des rues de Bruxelles, les Belges ont su respecter ce qu’avaient affectionné leurs pères, et sans nous occuper ici des autres villes du royaume, le Manneken-Pis n’a rien perdu parmi nous de sa splendeur des autres siècles.

Nous l’honorons toujours comme le plus ancien bourgeois de Bruxelles, nous le recommandons à tout étranger qui visite notre facétieux petit compatriote.

On s’est beaucoup occupé de cette petite statue très célèbre sous le nom de Manneken-Pis, qui est, comme l’on sait, la gracieuse représentation en bronze d’un petit homme (Manneken), d’un enfant haut d’une coudée, « d’un amour fixé dans nos rues, dit un de ses panégyristes, car il n’a pas d’ailes, occupé à… fonctionner et reproduisant ainsi un filet d’eau limpide ».

Il est élevé sur un piédestal, enchâssé dans une coquille de bon goût, garanti par une grille en fer, et… fonctionne depuis des temps très reculés au coin de la rue de l’Etuve et de la rue du Chêne.

Tous ceux qui ont écrit sur les faits et gestes du vieux Bruxelles lui ont consacré au moins un chapitre, et nous manquerions à tous nos devoirs, si nous ne suivions pas le bon exemple de nos devanciers, en rappelant à nos lecteurs fin de siècle le souvenir de cet ancien bourgeois de Bruxelles, qui a fait la joie de nos ancêtres.
Des volumes ont été publiés, racontant par le menu les diverses légendes des origines de ce petit bonhomme qui, pendant des siècles, a excité les sympathies bruxelloises.

Les plus savantes recherches, toutefois, ne sont point parvenues fixer d’une façon précises les commencements du culte de cette quasi-divinité du vieux Bruxelles.
Elles n’ont servi qu’à constater toutes sa très haute antiquité.

Une des légendes les plus répandues veut que la fontaine du Manneken-Pis ait été élévée par un riche bourgeois de Bruxelles – d’aucuns disent même un duc de Brabant – qui, ayant perdu dans une fête populaire son fils unique âgé de trois à quatre ans et qu’il aimait beaucoup, le retrouva au bout de cinq jours au coin de la rue de l’Etuve, occupé à… fonctionner comme il le fait encore.

D’autres, plus amis du merveilleux, font intervenir dans son origine une légende de sorcière.

Quelques savants assurent que cette statue a été élevée en l’honneur d’un petit garçon qui sauva la ville de Bruxelles vers le treizième siècle, en éteignant une mèche au moyen de laquelle les ennemis voulaient y mettre le feu. Il éteignit cette mèche en l’arrosant dans la position où nous le voyons encore aujourd’hui, tout comme Gulliver en usa su le palais impérial de Lilliput !
En ce temps de dynamite, cette façon d’éteindre une mèche mériterait certes encore l’honneur d’une statue.

D’autres histoires, plus merveilleuses les unes que les autres, circulent sur ce sujet.

Nous renvoyons nos lecteurs curieux de détails aux abondantes monographies du petit homme. Tout cela prouve, comme je l’ai dit, une antiquité respectable.

D’après le savant archiviste de la ville, ces légendes et histoires du Manneken-Pis bruxellois sont de purs contes, et son origine, qui n’offrit sans doute rien de particulier, est complètement inconnue. « Sa forme, dit-il, doit être attribuée à une de ces bizarreries d’artiste si goûtées de nos aieux ». Quoi qu’il en soit, il paraît bien établi que cette fontaine déjà citée sous le nom de Manneken-Pis en 1452, portait aussi à la même époque le nom Fontaine du Petit Julien.
Elle était alors décorée d’une statue en pierre.

Ce fut le 13 août 1619 que le célèbre sculpteur Jérôme Duquesnoy fut chargé par les receveurs de faire une nouvelle statue en bronze du Manneken-Pis, pour le prix de 50 florins du Rhin, et qu’il produisit la charmante œuvre que l’on admire encore aujourd’hui.

En 1747, les Anglais venus à Bruxelles, toujours amateurs d’originalités, emportaient le Manneken-Pis dans un fourgon, quand les habitants de Grammont trouvèrent le moyen de le reprendre en secret, et après que l’ennemi eût quitté la contrée, ils l’exposèrent sur la Grand Place de leur ville, où l’on peut encore en voir une copie, l’original ayant été bientôt réclamé par les Bruxellois. Peu de temps après, Louis XV entra à Bruxelles. Les Français à leur tour volèrent la petite statue qu’ils ne tardèrent pas à trouver embarrassante, devant l’émoi et la colère de la population bruxelloise.

Ils la déposèrent à la porte d’un cabaret, au coin de la Petite-Ile. Cet événement qui avait causé une grande fermentation dans Bruxelles, faillit s’aggraver encore. Le petit bonhomme, remis en place, fut insulté par quelques grenadiers français, Louis XV, pour éviter une grave collision, fut obligé d’intervenir. Il donna au Manneken-Pis un habit de chevalier, avec le droit de porter l’épée ; il lui conféra la noblesse personnelle – il ne manquait plus que de la donner à ses descendants ! – et le décora de la Croix de Saint-Louis, ce qui imposa aux troupes la nécessité de le respecter, même de lui rendre le salut militaire.

Une fois encore au commencement de ce siècle, en 1817, volé par un forçat libéré, nommé Lycas, Manneken-Pis fut heureusement retrouvé, avec la même chance heureuse qui nous l’a conservé jusqu’ici.
Le voleur fut condamné aux travaux forcés, comme destructeur de monuments publics !

Un fait prouve combien la conservation du plus ancien bourgeois de Bruxelles est, dans l’opinion populaire, le gage de la prospérité de la ville : c’est lors du bombardement de la vieille cité par le maréchal de Villeroy, la première chose mise en lieu sûr, à l’abri des bombes de Louis XIV, ce fut la statue de l’antique Petit Julien.

Le 10 avril 1695, les bourgeois de Bruxelles le replacèrent sur son piédestal, au milieu d’un grand enthousiasme.

A maintes reprises, du reste, ce symbole du porte-bonheur de la cité fut l’objet de grandes distinctions.

Les faveurs de Louis XV avaient eu des précédents. Déjà en 1698, l’Electeur de Bavière lui donna de riches habits, lors d’une fête offerte par ce prince au Grand Serment des Arquebusiers.
L’empereur Maximilien le décora de ses ordres. Après l’expulsion des Autrichiens, on le para en 1789 de la cocarde de Brabant.

Napoléon Ier sollicité de lui accorder aussi une faveur, lui conféra le titre de chambellan. Des poètes lui ont dédié leurs ouvrages; des parfumeurs ont illustré de son nom leurs eaux de senteur;
de riches bourgeois et des princes lui ont constitué des rentes. Vers 1822 encore, une dame de Bruxelles lui laissait mille florins dans son testament !
Il possède huit habits de grande tenue, sans compter la blouse patriotique de 1830; son valet de chambre, chargé de sa toilette et nommé par la commune de Bruxelles, touche par an deux cents florins de gage.

Il a parfois inspiré les rimeurs, voici un quatrain composé en son honneur par un écrivain de l’an XI.

Ma nudité n’a rien de dangereux.
Sans péril, regardez-moi faire ;
Je suis ici comme l’enfant heureux
Qui fait pipi sur le sein de sa mère.

Il y a quelques années ce poste de confiance était occupé par M. Théodore Delsaux, inspecteur général des eaux de la ville de Bruxelles. Il nous a été donné à cette époque de pouvoir visiter la garde-robe du Petit-Julien, précieusement conservée dans une armoire de l’Hôtel de Ville, et nous pouvons certifier qu’il possédait alors, entre autres souvenirs d’une munificence royale : un jabot et des manchettes en dentelles du plus fin point de Bruxelles.

Enfin, ses revenus assez considérables sont assis sur des biens fonds, et ce n’est pas notre précieux Manneken-Pis qu’on eût jamais attrapé à se faire nommer administrateur des sociétés du comte Lagrand-Dumonceau, ni à placer ses revenus en actions de Panoramas. L’administration de ses biens est confiée à un avocat distingué de Bruxelles. En 1843; M. L’avocat Strass occupait ces fonctions aussi recherchées que, de nos jours, celles d’aide de camp du général Belliard.

Les étrangers comprennent plus difficilement l’enthousiasme des Bruxellois pour cet antique palladium, considéré comme le dieu protecteur de la cité.
Il est curieux de réunir leurs impressions.

Un auteur anglais, en 1843, écrivait ces lignes : « Derrière l’Hôtel de Ville de Bruxelles se trouve la célèbre statue nommée le Manneken-Pis (sic); une statue beaucoup plus inconvenante( indélicate) que gracieuse, et à laquelle je n’aurais certainement fait aucune allusion, si ce n’était que cette petite figure indécente est considérée par le peuple de Bruxelles comme une sorte de patron de la ville, un dieu du foyer domestique sans lequel leur cité se perdrait».

Ce qui n’empêche pas l’auteur anglais de consacrer six pages de son volume à notre indécent Manneken-Pis !
Dix ans plus tard, un écrivain français juge le même sujet avec une légèreté toute parisienne.

Nous ne saurions, dit-il, décemment omettre, en fait de monuments ou de curiosités bruxelloises, le Manneken-Pis.
Qui ne connaît, au moins de réputation, cette facétie locale, d’un sel un peu gros et d’une définition assez embarrassante en la prude langue française ?
Le Flamand ne connaît aucune de nos vergognes ; le Flamand dans les mots brave l’honnêteté.
Hier is’t verboden te pissen est une inscription qui se lit fréquemment sur les monuments publics.
Or le Manneken-Pis est l’ornement assez flamand d’une assez hideuse fontaine (oh ! oh !) formant l’angle des rues de l’Etuve et du Chêne. La statuette elle-même est jolie; elle est de Duquesnoy, en bronze, et a été substituée au XVIIe siècle à une précédente en pierre, qui existait là de temps immémorial. Il n’est sorte de contes qu’on n’ait fait à propos de cette petite impudicité artistique.»

Puis l’auteur continue :

C’était le palladium de la ville, comme l’est le fameux Perron à Liège; y toucher eût été comme porter la main sur les dieux-oignons ou dieux chats de l’Egypte. Ce qu’il y a de certain, c’est que cette gaillardise très hardie (sic) a été depuis plusieurs siècles et est encore parfois un prétexte de plaisanteries.

«Le Manneken-Pis est chevalier de je ne sais combien d’ordres. A certains grands jours on l’habille de pied en cap; on lui met l’épée au côté et ses crachats en sautoir.
C’est dans cet équipage qu’il remplit son office de borne-fontaine : le quartier ne se sent pas d’aise et les passants rient à se tordre ».

Voilà un beau sujet de gaieté, en effet.
Plusieurs souverains ont cru faire leur cour aux Bruxellois en flattant cette assez ridicule manie, et c’est ainsi que ce petit bonhomme est à lui tout seul chambellan de l’Electeur de Bavière, chevalier de St-Louis, grenadier de la garde, officier de la garde-civique, etc.

« Pour le Manneken-Pis, la patrie c’est le coin de la rue de l’Etuve et de la rue du Chêne, à Bruxelles.

Il a été Bourguignon sous les ducs de Bourgogne; Allemand sous Maximilien; Espagnol sous Charles-Quint; gueux sous les troubles; Autrichien sous Marie-Thérèse ; républicain en 1794 ; Français sous Napoléon ; quasi-Hollandais sous Guillaume ; Belge sous Léopold ; et jamais on ne l’a vu plus satisfait qu’aujourd’hui… »

 

Source: http://www.manneken-pis.be/histoires-et-origines-de-manneken-pis/ 

Simonis

Thuis in Koekelberg

Eugene_SimonisOp 11 juli 1810 zag Louis-Eugène Simonis het levenslicht in Luik, waar hij o.m. beeldhouwen studeerde aan de Académie Royale des Beaux-Arts. Op zijn 19de trok hij naar Rome en Bologne om zicht te verdiepen in de beeldhouwkunst. Bij zijn terugkeer werd hij leraar aan de Luikse Academie.

In 1842 verhuisde hij naar Koekelberg. Hij woonde er in een groot landhuis met een tuin van wel 160 are, vlakbij de spoorweg in de buurt van het huidige Simonisplein. Bij het huis hoorde ook een groot atelier waar hij zijn beeldhouwwerken maakte. Naast beeldhouwer gaf hij les aan de Academie voor Schone Kunsten te Brussel, waarvan hij directeur werd. Hij zetelde ook in de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en was gemeenteraadslid in Koekelberg.

GodfrieBouillonIn Brussel kunnen we belangrijke werken van hem bewonderen: het fronton van de Muntschouwburg is van zijn hand, net zoals de twee leeuwen die de wacht…

View original post 22 woorden meer

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑