M'In 2017 bestaat de Vrijmetselarij 300 jaar: in 1717 bundelen vier Londense werkplaatsen de krachten en richten de Grootloge van Londen op.

Zes jaar later schrijft James Anderson, een Schotse predikant, de grondregels in “The Old Charges”, een constitutie waarin een nieuw begrip geïntroduceerd wordt: godsdienstige verdraagzaamheid.

Paus Clemens XII veroordeelt in 1738 de Vrijmetselarij met de Bul. “In Eminenti Apostoli Specula”.

Op 16 januari 1833 ziet het Grootoosten van België het Licht: de oudste Obediëntie met meer dan honderd werkplaatsen. In 1912 werd in het Oosten Brussel de eerste Belgische loge “45 Egalité” van de gemende Obediëntie Le Droit Humain opgericht. In 1959 verlaten enkele loges het Grootoosten van België en om de Grootloge van België op te richten. De Vrouwengrootloge van België bestaat sinds 17 oktober 1981. De jongste is de Confederatie van Loges Lithos, sinds 11 november 2006.

Naast de adogmatische vrijmetslarij is er in België nog de Reguliere Grootloge. Zij stelt het geloof in een Opperwezen voorop.

De Vrijmetselarij stond onder meer aan de wieg van de eeuw van de Verlichting, van de Franse revolutie en inspireerde de eerste Verklaring van de Rechten van de Mens. In de negentiende eeuw oefende de Vrijmetselarij een grote invloed uit op het onderwijs en op de openbare ordening: Brussel is hiervan een levend voorbeeld. Tijdens de tweede wereldoorlog engageerden talrijke vrijmetselaars zich in het verzet. In de tweede helft van de twintigste eeuw ging de aandacht vooral uit naar ethische dossiers zoals abortus- en euthanasiewetgeving.

MAlhoewel de Vrijmetselarij een besloten vereniging is die discretie hoog in het vaandel draagt, bestaat het Belgisch museum voor de Vrijmetselarij. De tentoonstelling is thematisch en didactisch opgesteld om informatie verstrekken die aanleiding kan geven tot reflectie en de doelstellingen van de Vrijmetselarij probeert te verduidelijken.

De verzameling telt verscheidene voorwerpen die getuigen van een rijke symboliek: medailles, kentekens van de werkplaatsen, linten, juwelen, boeken, decors, … van de 18de eeuw tot vandaag.

Het museum bevindt zich in de Lakensestraat 73-75 te Brussel.

Advertenties