Na de slag bij Waterloo (18 juni 1815) bleven duizenden gewonden achter op het slagveld… Van Rode Kruis of georganiseerde hulpverlening was geen sprake. Plunderaars graaiden alles mee wat ze konden… Intussen lagen de gewonden te wachten op hulp.

avis Toenmalig burgemeester Joseph van der Linden d’Hooghvorst riep alle Brusselaars op om zich spoorslags naar het slagveld te reppen en gewonden op te halen en te verzorgen. “En de gene van vaartuygen voorsien zyn zonder Peerden ofte van Peerden sonder Voituren, worden ook versogt de zelve aan de Mairie aentekondigen om daar van in de ongelukige gevallen gebruykt te maeken. Brussel, den 20 Juny 1815.” 

Naar schatting vielen op het slagveld meer dan 50.000 slachtoffers.

Advertenties