Jules Anspach werd op 20 juli 1829 geboren in Brussel.

Hij was de zoon van François Anspach (een handelaar, gemeenteraadslid van Brussel, volksvertegenwoordiger, bestuurder verschillende vennootschappen én van de Nationale Bank van België) en Marie-François Honnerez. 220px-Jules_ANSPACH_(1829-1879)

Hij studeerde rechten aan de ULB en werd advocaat in Brussel. In 1857 werd hij verkozen als gemeenteraadslid en werd hij opgenomen in de vrijmetselaarsloge Les Amis Philanthropes (waar ook zijn vader lid van was). Een jaar later werd hij schepen. In 1863 werd hij burgemeester van Brussel, wat hij zou blijven tot aan zijn dood in 1879. In 1866 werd hij verkozen tot volksvertegenwoordiger voor de Liberale Partij.

De centrale laan vanaf het Brouckèreplein tot Fontainasplein draagt zijn naam en werd aangelegd na de overwelving van de Zenne in de periode 1868-1871.

Al van in Napoleontische periode droomden de Brussels machthebbers van brede lanen naar het model van Parijs. De doctrinairen moesten wachten op de cholera-epidemie van 1867 – waarbij een paar duizend doden vielen – om hun dromen te realiseren.

Sinds de zomer van 2015 is de Anspachlaan verkeersvrij gemaakt: het is een zone voorbehouden aan fietsers en voetgangers.

Advertenties