De vroege ontstaansgeschiedenis van de stad Brussel is eerder weinig gedocumenteerd en bovendien zijn de historici het nog steeds niet altijd eens wanneer nu precies de stad werd gesticht. Wat wel zeker is, is dat Brussel aanvankelijk slechts een kleine nederzetting was aan de oevers van de Zenne gesitueerd op een cuesta (asymmetrische rug in het landschap) van het Brabants plateau.

 

Het zou Karel van Neder-Lotharingen (953-992) geweest zijn die omstreeks 977 een castrum liet bouwen op een eilandje in de Zenne samen met een kapel gewijd aan Sint-Gorik. Al heel snel vestigden zich rond de versterkte vesting tal van ambachtslui, handelaars en kunstenaars die zo de aanzet vormden van wat zich vrij snel zou ontwikkelen tot een kleine dorpsgemeenschap. Volgens sommigen was het dezelfde Karel die omtrent 985 ook de relieken van de heilige Goedele, een vrome vrouw uit Moorsel, liet overbrengen naar zijn castrale kapel. Later, in de loop van de elfde eeuw liet de toenmalige graaf van Leuven, Lambert II-Balderik (ca. 993-1054), de relieken overbrengen naar de collegiale Sint-Michielskerk die in het hoger gelegen gedeelte van de stad was gebouwd waardoor Brussel ook op spiritueel vlak aan belang won.

In de daaropvolgende eeuwen groeit de bevolking verder aan en ontpopt de jonge nederzetting zich verder tot een stedelijke agglomeratie met een alsmaar grotere economische en politieke macht. De gunstige ligging langs diverse handelsroutes, de aanwezigheid van een haven alsook de keuze van Brussel als residentieplaats door de Hertogen van Brabant zorgden voor een toenemende handel en bloei die rijkdom en welvaart teweegbracht. Spoedig groeide dan ook de noodzaak om de stad en haar inwoners te beschermen en werd beslist om een stadsomwalling te bouwen.

 

Sourced through Scoop.it from: historiek.net

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties