Het klein kasteeltje ontleend zijn naam aan het grote herenhuis, door water omringd, dat hier sinds 1560 stond. De Oostenrijkse regering koopt deze privé eigendom aan op 13 maart 1775 en maakt er een kazerne van. De benamming wordt « Kazerne van Ansillon », genaamd naar de laatste eigenaar François de Ansillon, schepen, burgemeester en ontvanger van de stad Brussel. Ook na de Franse Revolutie blijft het klein Kasteeltje dienst doen als militair gebouw. In 1815, na de Slag bij Waterloo, werden de Franse krijgsgevangenen hier opgesloten.

De steden werden verplicht « de (militaire) gebouwen te onderhouden tot zij in een degelijke reparatiestaat verkeren ». Deze bedorven Franse erfenis zou er voor zorgen dat de kazernes een stiefmoederlijke behaneling kregen en stilaan in verval geraakten, maar toch bleven dienst doen ! Tijdens de Hollandse periode werd het plan geopperd om een nieuwe kazerne voor 3.000 man te bouwen op de plaats van de vervallen oude, maar de Belgische Revolutie van 1830 stak stokken in de wielen.

Na jarenlange discussies besluit de stad Brussel op 8 juli 1848 uiteindelijk om op eigen kosten een infanteriekazerne te bouwen die 1.200 manschappen kan herbergen op de plaats van het oude Klein Kasteeltje. Op 9 september van hetzelfde jaar wordt tostemming gegeven tot het leggen van de fundamenten. Wegens problemen met de drassige ondergrond lopen de werken 1 jaar vertraging op en uiteindelijk op 23 septemer 1853 wordt het nieuwe Klein Kasteeltje plechtig en officieel geopend. Het was een zeer moderne kazerne in België en in het buitenland erg bewonderd.

De eerste bewoners zijn het Regiment Karabiniers ze zullen op 12 september 1894 verhuizen naar de nieuwe kazerne aan het Daillyplein te Schaareek. De nieuwe gasten zijn het 9é Linieregiment. Deze eenheid zal van hier uit op 3 augustus 1914 naar Liège worden overgebracht.
Tijdens de Duitse bezetting werd het Kasteeltje natuurlijk door de Duitsers gebruikt, na de wapenstilstand gaf ze onderdak aan het 4é Karabiniers. Toen deze eenheid in 1922 werd ontbonden betrok het 9é Linie opnieuw « zijn » kazerne waar het zou blijven tot de volgende oorlog.
Na de bevrijding van 1944 werd het Klein Kasteeltje gebruikt als « bijhuis » van de gevangenis van Sint-Gillis en werden er incivieken opgesloten en Duitse krijgsgevangenen die uit de koolmijnen waren gedesserteerd. Dit interneringscentrum werd gesloten op 31 december 1950.

Vanaf 1951 tot 1985 deed de kazerne dienst als Centrum voor Recrutering en Selectie. Iedere mannelijke Belg die opgeroepen werd voor de dienstplicht zou hier zijn « Drie Dagen » volbrengen, een gebeurtenis die hij voor de rest van zijn leven zou meedragen.

18-Daagse Veldtocht
Als actief regiment wordt het 9Li op 25 augustus 1939 gemobiliseerd in het Klein Kasteeltje te Brussel bij fase A van het mobilisatieplan. De miliciens van de klassen 38 en 39 die op dat ogenblik onder de wapens zijn, worden vervoegd door de opgeroepen reservisten van de recent afgezwaaide klassen van het regiment. De beide schildwachten aan de poort van het Klein Kasteeltje, waaronder ook soldaat Karel Mertens, hebben het dan ook bijzonder druk met salueren door het aanhoudende komen en gaan in de kazerne.

Het regiment vertrekt zo snel mogelijk naar zijn oorlogskantonnement in een school te Sint-Agatha-Berchem. Drie dagen later wordt via de Ninoofsesteenweg naar Pamel gemarcheerd.
De eerste twee weken van mobilisatie worden te Pamel doorgebracht. Op 11 september 1939 verhuist het regiment naar Gooik en omliggende dorpen. De 6de divisie wordt er gebruikt om het westelijke uiteinde van de lijn Ninove-Waver te bemannen.
Eind november wordt het regiment een eerste keer naar het Albertkanaal gestuurd om de ondersector rond Eigenbilzen te bezetten. In maart 1940 volgt een rustperiode te Waterloo. Het regiment vertrekt daarna opnieuw naar de dekkingsstelling van het Albertkanaal en zet koers naar Tessenderlo. De linies worden er opnieuw bemand en de manschappen worden ingekwartierd bij burgers, in leegstaande huizen en in door het leger gebouwde houten barakken. De zware wapens worden ontplooid in de aangelegde loopgraven en stellingen en dag en nacht bewaakt door wachtdetachementen.

 

 

Sourced through Scoop.it from: 3daagsekleinkasteeltje.blogspot.be

Sous le règne de Léopold Ier, on éprouve le besoin de construire des casernes pour organiser les effectifs militaires basés à Bruxelles. L’une d’entre elles sera appelée le Petit-Château et érigée dans le style néo-Tudor d’après les plans du capitaine de génie Mathieu-Bernard Meyers, entre 1848 et 1852. Le bâtiment, prévu à l’origine pour 1.200 hommes, est agrandi assez vite. Il a été affecté au célèbre régiment des carabiniers. Le roi Léopold II et certains conservateurs critiqueront à posteriori l’adoption d’un style considéré comme « pittoresque » alors qu’ils attendaient plutôt un genre grandiloquent, mais la caserne du Petit-Château connaît malgré tout un beau succès. Après les carabiniers, ce sont les fusiliers du 9e de Ligne qui occupent l’ensemble à partir de 1894. Durant la Seconde Guerre mondiale, la caserne du Petit-Château servira de prison pour les inciviques avant de devenir le Centre de recrutement et de sélection de l’Armée belge, entre 1950 et 1985. Ce n’est qu’en 1986 qu’il est transformé en Centre d’accueil pour les candidats réfugiés politiques.

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties