Paul Otlet legt een cartotheek aan die een voorloper is van de zoekmachine. Hij wil alle kennis verzamelen op één plek – maar de wereld verliest al snel haar belangstelling. 

 

De eerste zoekmachine

In jaren was er niemand geweest. De Australische student die de ruimte in 1968 betrad, zag overal om zich heen stapels papier en spinnenwebben. Hij stond in een verlaten universiteitsgebouw in Brussel, dat nog het meest aan een mausoleum deed denken. Hier lagen echter geen mensen begraven, maar bevonden zich de overblijfselen van de ambitieuze ideeën van een visionair.

De student heette W. Boyd Rayward. Een aantal boeken van een zekere Paul Otlet brachten hem op het spoor van de verlaten ruimte. Deze lang vergeten pionier droomde ervan alle kennis ter wereld te verzamelen en ontsluiten. De papieren in het universiteitsgebouw waren cartotheekkaarten afkomstig uit zijn wereldarchief Mundaneum – een zoekmachine 100 jaar vóór Google.

 

Klik op de link en download het volledige artikel.

Sourced through Scoop.it from: historianet.nl

Het Mundaneum vind je nu in Mons (76 rue de Nimy) – www.mundaneum.org

See on Scoop.itBibliotheek, informatie en documentatie

Advertenties