Het einde van de economische crisis van 1929 gaf de autoverkoop in ons land opnieuw een sterke impuls. De groeiende vraag zette de grote automerken ertoe aan nieuwe vestigingen te bouwen op in het oog springende plaatsen. Zo besloot Citroën te verhuizen van Sint-Gillis naar een locatie met veel meer passage. De keuze viel op het IJzerplein waar in 1934 een imposant gebouw in functionalistische stijl werd opgetrokken naar de plannen van de architecten Alexis Dumont en Marcel Van Goethem. Het gebouw met metalen skelet en aerodynamische kroonlijst beschikte over meer dan 15.000 m⊃2; ruimtes die overvloedig licht ontvingen via de grote glazen gevels. De plateaus op metalen draagstructuur zijn echter latere toevoegingen uit 1959. Het complex bevatte oorspronkelijk de administratieve diensten, een ruime showroom, herstellingsateliers, opslagplaatsen voor onderdelen en een tankstation langs de Willebroekkaai. Een deel van de met klinknagels bevestigde metalen overkapping rustend op pijlers die eveneens uit met klinknagels bevestigde balken bestaan is bewaard gebleven. De buitengewone Citroënsite is door de Brusselse regering bestemd als locatie voor een toekomstig museum voor moderne en hedendaagse kunst. 

IJzerplein 17 – 1000 Brussel 

Sourced through Scoop.it from: visitbrussels.be

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties