Nadat in de Nederlanden in 1566 de Beeldenstorm is uitgebroken, vindt de Spaanse koning Filips II het hoog tijd eens orde op zaken te stellen. De katholieke koning is woedend over de vernielingen die protestanten hebben aangericht in katholieke heiligdommen en stuurt daarom een van zijn krachtigste onderdanen naar het noorden: Fernando Ãlvarez de Toledo, beter bekend als de Hertog van Alva. 

 

Deze Spanjaard is eerder opperbevelhebber van de Spaanse troepen in Italië geweest en hij heeft de koning ook al eens gesteund in zijn strijd tegen de pauselijke legers. Nu krijgt hij de opdracht de orde in de Nederlanden te herstellen. Met een leger trekt hij naar het noorden en op 22 augustus 1567 komt hij in Brussel aan. 

Alva vervangt Margaretha van Parma als landvoogd en begint onmiddellijk met de vervolging en onderdrukking van protestantse ketters. Hij stelt een Bijzonder Gerechtshof in, de zogenaamde Raad van Beroerten. Dit gerechtshof wordt door het volk al snel de Bloedraad genoemd. Niet voor niets, naar schatting worden er 6.000 tot 8.000 protestanten door de Raad van Beroerten veroordeeld. Ongeveer 1100 van hen krijgen de doodstraf opgelegd.

Ook de in 1567 gevangen genomen graven van Egmond en Hoorn moeten hieraan geloven. Dit ondanks het feit dat ze Vliesridders (ridders van de orde van het Gulden Vlies) zijn. De twee bij het volk populaire edelen worden op 5 juni 1568 in Brussel publiekelijk onthoofd. 

Behalve een Raad van Beroerte voert Alva ook nieuwe belastingen in. Op deze manier probeert hij het geldgebrek van de koninklijke regering terug te dringen. De belastingen die hij instelt zijn de honderdste penning (heffing van 1% over alle bezit), de twintigste penning (heffing van 5% over de verkoop van onroerend goed) en de tiende penning (heffing van 10% over alle verkopen). De inwoners van de Nederlanden verzetten zich heftig tegen deze belastingen en uiteindelijk gaat Alva akkoord met een jaarlijkse afkoopsom van 2 miljoen. 

De Hertog Alva krijgt door zijn harde optreden de bijnaam IJzeren Hertog. 

Sourced through Scoop.it from: vandaagindegeschiedenis.nl

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties