Rond 1830 bestond er in katholieke en liberale kringen ontevredenheid over de regering van Willem I. Ook waren de levensomstandigheden van de lagere klasse allesbehalve goed te noemen, hoewel het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden op dat moment tot de welvarendste landen ter wereld behoorde. Een groep Franse annexionisten ‘Les amis du Peuple’ met medewerkers in Brussel (bv. Alexandre Gendebien uit Bergen) stak echter het vuur aan de lont. Tijdens de zomer van 1830 werd door deze groep overal in Brussel geagiteerd tegen Willem I. Het hoogtepunt moest 25 augustus worden. Een dag na de verjaardag van de koning (24 augustus) werd in de Muntschouwburg de opera ‘De Stomme van Portici’ opgevoerd. Na de aria ‘Amour sacréé de la patrie’, braken relletjes uit in de stad. Een menigte trok plunderend door de straten. De Franse vlag werd gehesen aan het stadhuis. Twee medewerkers van de krant ‘Le courrier des Pays-Bas’ verwijderden echter de vlag en lieten een nieuwe vlag maken met de vroegere Brabantse kleuren zwart, oranje-geel en rood. Een staatsgreep met als doel annexatie bij Frankrijk was tijdelijk afgewend. 

 

In de dagen na 25 augustus keerde een betrekkelijke rust terug in de stad, maar toch vonden er in de industriegebieden van Brussel plunderingen plaats door de arbeidersklasse. De hogere burgerij voelde zich niet op zijn gemak en richtte een burgerwacht op onder leiding van Baron van der Linden d’Hoogvorst. Deze maatregel werd als noodzakelijk aangevoeld omdat de koning en de regering aarzelden maatregelen te treffen. In Holland bleek er weinig animo te zijn om het zuidelijk deel van het koninkrijk te behouden wegens de economische overmacht van het katholieke zuiden. Willem I stuurde zijn zonen Willem en Frederik met een leger van 6000 man naar Brussel. Dit leger stootte echter niet door tot in de stad en bleef afwachten in Vilvoorde. Ondertussen was ook in de streek rond Luik de revolutie uitgebroken In het Luikerland ijverde men voor een volledige annexatie van het Zuiden door Frankrijk. Luikse revolutionairen besluiten daarom de acties van de Franse annexionisten in Brussel zelf te gaan steunen en trekken op 7 september de stad binnen. Ondertussen komen er ook alsmaar meer Franse ‘vrijwilligers’ in Brussel aan. In het geheim hadden de Franse annexionisten in Brussel onderhandelingen aangeknoopt met koning Louis-Philippe van Frankrijk om militaire steun uit Frankrijk te krijgen. Die steun kwam echter niet opdagen omdat de Franse koning de annexionisten met loze beloften afscheepte daar hij besefte dat een Franse militaire interventie een oorlog kon ontketenen in Europa. 

Om toch enigszins hun belangen te verdedigen richten de leden van de burgerij een ‘Commissie voor Openbare Veiligheid’ op die echter vlug uit elkaar valt door intern gekrakeel. Op 20 september wordt het stadhuis bezet en de annexionistisch gezinde revolutionairen richten een ‘voorlopig bewind’ op, met o.a. Charles Rogier. Na deze duidelijke staatsgreep krijgt het Hollandse leger bevel om de opstand gewapenderhand te onderdrukken. Vele leiders van de revolutionaire beweging vluchten hals over kop uit Brussel weg. Het Hollands leger neemt stelling in de Warande en probeert zonder bloedvergieten de stad in te nemen. Door deze twijfelende houding van de Prins van Oranje organiseert het verzet zich opnieuw en worden barrikades opgetrokken rond de Warande om het Hollands leger in te sluiten. Na enkele dagen van gevechten rond het koninklijk park blijkt plotseling op 27 september dat het Hollands leger de nacht voordien Brussel verlaten heeft. Hierdoor komt een einde aan de gevechten en wordt kort daarna een officiëel ‘Voorlopig Bewind’ aangesteld. Weldra hebben de revolutionairen het gehele zuidelijk deel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in handen.

Aangezien een annexatie door Frankrijk (wat het doel van de annexionistische revolutionairen was) door de Europese grootmachten niet aanvaard wordt, wordt een nieuwe staat opgericht, het koninkrijk België. 

 

(Daniel Suy, DigitaalBrussel)

Sourced through Scoop.it from: www.digitaalbrussel.be

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties