De naam Tour & Taxis is afkomstig van de familienaam Von Thurn und Tassis. Deze familie stichtte de Post en gebruikte de moerassige terreinen langs de haven als weide voor de paarden. 
Tot in de 18de eeuw organiseerden zij de postverdeling vanuit Brussel. Frans Von Tassis dokterde het originele systeem uit van “koeriers te paard”, die elkaar in elke stad aflosten. Zo hield deze beroemde familie 335 jaar lang de touwtjes in handen bij de Post.  Op het einde van de 19de eeuw werd België de vijfde economische macht in Europa. In Brussel werden talloze handelstransacties uitgevoerd en voortdurend transitogoederen verscheept. Daarom was een nieuwe haven een absolute noodzaak. Tour & Taxis leek de ideale plaats daarvoor: de site lag langs het kanaal, gaf uit op de poorten van de stad en was nog weinig verstedelijkt. Dus werden er haveninstallaties en spoorwegen aangelegd.  

Sourced through Scoop.it from: www.tour-taxis.com

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties