DE OORSPRONG VAN DE BERGEN VAN BARMHARTIGHEID 

De oorsprong van de Bergen van Barmhartigheid gaat terug tot in Italië in de XV eeuw, maar de pandlening bestaat waarschijnlijk al veel langer. 
Inderdaad, van zodra de mens het geld uitvond, hadden sommigen er behoefte aan om tijdelijk gangbare consumptiegoederen te ruilen tegen geld. 

De woekeraars begrepen snel dat zij door de zeldzaamheid van het geld in stand te houden enorm veel winst uit deze handel konden halen. 
Het is dus om te strijden tegen de hebzucht van de woekeraars die zich uitbreiden in deze periode en de bevolking ruïneerden door soms interesten te vragen van meer dan 130% dat een monnik, Barnabé de Terni, het plan opvatte om een sociale instelling die geld op pand leent op te richten. 

Volgens de historici zag deze instelling het licht in 1462 te Perusia in het centrum van het Italiaanse schiereiland. Men gaf haar de naam Berg van Bamhartigheid. 

 

DE BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN BRUSSEL 

Het is wel bekend dat men enkel leent aan de rijken. En toch, gelegen in hartje Brussel, op twee stappen van de Zavel en het Justitiepaleis, biedt een groot gebouw, een beetje streng aandoende weliswaar, plaats aan een openbare instelling die zich sedert 1618 inspant om deze beruchte uitspraak tegen te spreken. 

Inderdaad, bij het begin van de 17de eeuw was de armoede algemeen, de openbare hulpinstelling bijna onbestaand of zeer slecht georganiseerd en de woekeraars die uit Italië waar de Bergen van Bamhartigheid zich hebben ontwikkeld gevlucht zijn, namen onze streken stilaan in. 

Wenceslas Cobergher die tegelijk schilder, architect, ingenieur en zelf diplomaat was, interesseert zich aan elke vernieuwende gedachte en bij zijn terugkeer van een studiereis in Italië, verrijkt door hetgeen hij gezien heeft, stelt hij onze Gouverneurs Aartshertog Albrecht en diens echtgenote Infante Isabella, bekend als bezadigde en verlichte leiders, de oprichting van de instellingen voor de pandleningen gelijkaardig aan deze die hij in Italië gezien heeft voor in onze streken. De opening van een Berg van Barmhartigheid te Brussel werd besloten. 

De instelling opende haar deuren voor het publiek op 28 september 1618 om ze nooit meer te sluiten en vestigde zich eerst in de Lombardstraat om rond 1860 te verhuizen naar zijn huidige locatie in de St-Gisleinstraat. Dit maakt haar de oudste officiële en financiële instelling in belgië. 

Sourced through Scoop.it from: www.montdepiete.be

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties