Het Brussels Museum voor Arbeid en Industrie werd begin 2014 officieel erkend door de Federatie Wallonië-Brussel. Een deel van de collectie wordt nu voorgesteld in een nieuwe permanente tentoonstelling. 

 

De Industriële Revolutie heeft de economie, de politiek en de sociale verhoudingen in ons land grondig door elkaar geschud. Op twee eeuwen tijd is België van een landelijk agrarisch gebied geëvolueerd naar een verstedelijkte maatschappij, die vandaag hoofdzakelijk tertiair is. Tijdens deze periode heeft Brussel een dubbele ontwikkeling gekend: enerzijds als belangrijke industriële stad, de belangrijkste van het land op het gebied van tewerkstelling, en anderzijds als de hoofdstad van een onafhankelijk land en later van de Europese Unie. Als gevolg hiervan heeft de tertiaire sector er de overhand genomen. Dit heeft voor gevolg dat het industrieel patrimonium verwaarloosd werd, met het gevaar dat dit uit het collectieve Brusselse geheugen zou verdwijnen. 

 

Dertig jaar geleden werd La Fonderie opgericht om de herinnering aan dit industrieel verleden levendig te houden, en om er de urbanistische en sociale gevolgen van te bestuderen. Het Brussels Museum voor Arbeid en Industrie betekent de concretisering van deze studie, en beschikt over rijke verzamelingen samengesteld uit schenkingen en aankopen.

Sourced through Scoop.it from: www.lafonderie.be

La Fonderie – Brussels Museum voor arbeid en industrie – 27 Ransfortstraat – 1080 Sint-Jan-Molenbeek 

 

Openingsuren : dinsdag > vrijdag, 10:00 > 17:00. Weekend : 14:00 > 17:00 

 

Toegangsprijs (permanente + tijdelijke tentoonstellingen) : 5€ – student, + 65 jaar, werkzoekenden, groep (minimum 10 personen) : 3€ – Article 27 : 1,25€ – minder 12 jaar : gratis 

1ste zondag van de maand : gratis. 

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties