Opslagplaats haven Aan het eind van het Hooidok, op de plaats waar zich de beestenmarkt bevond, wordt tussen 1779 en 1781 een 1ste gebouw opgetrokken. Het was de eerste van meerdere openbare havenopslagplaatsen die de ontvangst van taksen op de goederen in transit moesten vergemakkelijken. Tijdens de constructie van het Grote Depot langs het Handelsdok in 1856 raakt de opslagplaats Nevois, genoemd naar zijn architect, in onbruik en krijgt het rond 1860 een nieuwe bestemming als arsenaal van de grondtroepenmacht, de Magazijnen van Artillerie en Genie. In 1883 vertrouwt de Stad Brussel het gebouw toe aan de architect Jan Baes, die het zal omtoveren in een theater. 

Theater Het resultaat is een gebouw in Vlaamse neorenaissancestijl, voorzien van een functionele theatrale architectuur, voornamelijk gericht op veiligheid. De voorgevel van het theater, in de Lakensestraat, wordt gekenmerkt door grote balkons aan de buitenkant die speciaal ontworpen werden voor de evacuatie van meer dan duizend mensen. De gevel aan de achterzijde is nog steeds die van de oude opslagplaats. 

Koninklijke titel

Het theater werd opgericht als antwoord op de populaire beweging van een Vlaams theatergezelschap vanaf 1860. Deze ijverde voor de toekenning van subsidies en voor een permanente plaats voor de vertolking van hun stukken. In 1894 kreeg het Vlaams Theater tijdens een bezoek van Leopold II de titel ‘Koninklijk’ toegekend. 

 

Verwoest door brand 

In 1955 werd het theater jammerlijk verwoest door een brand en moest de compagnie verhuizen naar de Beursschouwburg. Er werd begonnen met de restauratie volgens de plannen van Donckers en Michiels, echter zonder dat het interieur zijn oorspronkelijke decoratie terugvindt zoals ontworpen door Baes. 

 

Geklasseerd en renovatie 

Op het moment van de heropening in 1958 hadden enkel de eretrap en de foyer hun integriteit teruggekregen. Na een eeuw bestaan had het gebouw, geklasseerd in 1993, een grondige renovatie nodig en beantwoordde het niet meer aan de huidige noden van het theater. De Stad Brussel sloot een akkoord met de Vlaamse Gemeenschap om het theater te restaureren, renoveren en uit te breiden.

Dat is vandaag allemaal achter de rug. 

Sourced through Scoop.it from: www.brussel.be

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties