De Koninklijke Bibliotheek, gebouwd tussen 1954 en 1969 door de architecten Maurice Houyoux, Roland Delers en Jacques Bellemans, is opgenomen in het complex van de Kunstberg, waarvan ze een van de zijden vormt. 

Ze is gebouwd op een stuk grond van 13.000 m⊃2;, maar haar talrijke niveaus en verdiepingen bieden een oppervlakte van 67.000 m⊃2;. De bouw vereiste niet minder dan 28.000 m⊃3; gewapend beton en 3.000 ton staal en balken. De voor de lezers bestemde lokalen beslaan een oppervlakte van 8.000 m⊃2;, of 1.100 plaatsen. 
De voor de verzamelingen voorziene magazijnen bevatten nagenoeg 150 km boekenrekken, waarvan ongeveer 50 km zich ondergronds bevinden, terwijl de overige 100 km verdeeld zijn over de 10 verdiepingen van de toren. Enkel de verdiepingen -5 en -6 zijn met een compactus-systeem (schuivende rekken) uitgerust.

Sourced through Scoop.it from: www.kbr.be

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties