In de 15e eeuw was de wandtapijtindustrie zo belangrijk geworden dat een apart ambacht ontstond. Vooral de aanwezigheid van de hertogen van Bourgondië deed deze luxe-industrie een hoge vlucht nemen. De Brusselse wandtapijten waren vervaardigd met uiterst waardevolle materialen zoals wol, zijde en goud-en zilverdraad. De voorstellingen op de tapijten werden ontworpen door belangrijke kunstenaars. Hun ‘kartons’ werden op de weefgetouwen omgezet in prachtige tapijten waarbij men de techniek van de lage schering toepaste. Men werkte op een horizontaal getouw en de kartons werden onder de kettingdraden geplaatst. Vooral de 16e eeuw was een hoogtepunt. De tapijten werden versierd met decoratieve elementen zoals bloemen en lofwerk en tevens liet zich de invloed van de Italiaanse renaissance gelden: de mens kreeg een meer dominerende plaats in het tapijt en het decor werd harmonischer en architecturaler. Het museum van het Broodhuis bezit een wandtapijt uit een reeks van vier die de legende van Onze Lieve Vrouw van de Zavel voorstellen, besteld door Frans van Taxis. De kartons van deze reeks worden toegeschreven aan Barent van Orley. De tapijtenreeks werd vervaardigd rond 1516-1518. Andere belangrijke tapijtencentra waren Atrecht, Doornik en Oudenaarde. De Brusselse tapijten kan men vaak herkennen door de aanwezigheid van de twee letters B (Brussel in Brabant), gescheiden door een schildje. 

Sourced through Scoop.it from: www.digitaalbrussel.be

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties