Al vanaf de twaalfde en dertiende eeuw, toen de expansie van Brussel toenam en de economische groei zich meer en meer begon door te zetten, speelde bier een belangrijke rol in de maatschappij. Het is dan ook niet vreemd dat rond diezelfde periode, net zoals bij andere ambachten het geval was, de brouwers zich verenigden in een beroepsvereniging. Als patroonheilige kozen ze voor Arnold van Soissons, beter bekend als Sint-Arnoldus. Hij werd de patroonheilige van de bierbrouwers en herbergiers omdat hij in tijden van besmettelijke ziekten de mensen aanraadde bier te drinken in plaats van besmet water. Hij wordt als bisschop afgebeeld en heeft als attributen een biervat of –kruik aan zijn voeten en naast de bisschopsstaf een roerstok in zijn handen. Zijn feestdag is 8 juli.

 

In 1365 werd de Brusselse brouwersgilde officieel erkend en kon ze bogen op een goed uitgewerkte organisatie met een duidelijke hiërarchische structuur. Wie brouwer wenste te worden diende na betaling van een toetredingssom eerst leerling te worden. Pas na enkele jaren en het afleggen van diverse uiteenlopende proeven kon men de titel van meester-brouwer verwerven. In 1678 telde de Brusselse brouwersgilde een negentigtal meesters en stond ze daarmee zowat aan de top van haar macht en rijkdom. 

 

Oude brouwerij 

Met de Franse revolutie werd deze macht echter gefnuikt en verdwenen de gilden en ambachtencoöperaties uit het straatbeeld. Daarnaast werden in dezelfde periode vele kloosters en abdijen gesloten, waardoor een eind kwam aan heel wat brouwersactiviteiten. Pas na de onafhankelijkheid van België konden opnieuw vrijelijk verenigingen ontstaan en was opnieuw sprake van enige heropbloei. 

 

Zo waren er in België tegen het einde van de negentiende eeuw meer dan drieduizend officieel erkende brouwerijen, waaronder brouwerij Wielemans in Vorst die toen beschouwd werd als de grootste en modernste van Europa. Een andere bekende Brusselse brouwerij uit die periode, “De Grote Brouwerij van Koekelberg”, brouwde in 1886 het eerste bier met lage gisting. 

 

Lang duurde dit nieuwe succesverhaal niet, want gedurende de Eerste Wereldoorlog werden tal van brouwerijen door de Duitse bezetter ontmanteld en werden de koperen gistingsketels in beslag genomen om deze om te smelten tot munitie en obussen. Na de oorlog is het aantal brouwerijen flink afgenomen. Tijdens de economische crisis van de jaren dertig werd de situatie er niet beter op en door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog loopt het aantal brouwerijen nog meer terug. Nadien werden heel wat artisanale (ambachtelijk) brouwerijen hetzij opgekocht door multinationals, hetzij gewoonweg weggeconcurreerd. De jongste jaren duiken echter opnieuw kleine regionaal gebonden brouwerijen op die gevarieerde producten op de markt brengen. Momenteel bestaan er in België ongeveer 250 brouwerijen, samen goed voor een gamma van ongeveer zevenhonderd verschillende types bier.

Sourced through Scoop.it from: historiek.net

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties