Op nummer 250 van de Leopold II-laan bevindt zich het Stepmanhuis, genoemd naar Charles Stepman (1891-1964), decorateur-beeldhouwer, van de Academie voor Schone Kunsten in de Zuidstraat, die er zijn atelier gevestigd had. De kunstenaar blonk uit in het beeldhouwen van portretten, in bas-reliëf, maar ook in de aquarelkunst, in etsen en in schetsen. Zijn atelier was gevuld met een zeer gevarieerde collectie kunstwerken. Meerdere werken van hem sieren openbare gebouwen, zoals een bas-reliëf in brons aan het Home Jourdan, een bas-reliëf van voormalig Burgemeester Oscar Bossaert aan de Swartenbroeksschool, en het paneel “Kring der Kinderen” in de zaal Cadol. Na de Tweede Wereldoorlog stichtte Charles Stepman, in 1947, de populaire Kunst- en Opvoedingsvereniging Eugène Simonis, naar de Luikse beeldhouwer die van Koekelberg zijn thuisstad had gemaakt. De activiteiten van deze vereniging vinden ook nu nog altijd plaats in huize Stepman en hebben als doel kunst in Koekelberg te bevorderen. De leden organiseren er elk jaar een overzichtstentoonstelling. J. Boquet, J. Dormont, S. Dujardin, R. Herman, M. Kenes, P.-E. Landa, R. Smits, L. Maes, A. Vercoor, J. Verdoodt…, vele kunstenaars hebben hier al uitgeblonken. De Kunstkring Simonis vervaardigde ook 20 jaar lang de Toetenelprijs , die enorme roem genoot in de wereld van de schilderkunst. De kunstenaarswoning werd in 1974 aangekocht door de gemeente die er een cultureel centrum van maakte, waardoor de activiteiten nog toenamen. 

Het centrum steunt opleidingen van allerlei soorten muziek. Er worden regelmatig tentoonstellingen georganiseerd. Het doet ook doet dienst als ontmoetingsplaats: recitals, debatten en conferenties… Jaarlijks is er de tentoonstelling van de  Koekelbergse artiestenvereniging (A.KA.). 

Sourced through Scoop.it from: visitbrussels.be

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties