Omstreeks 1100 was Neerwaver zeer kostbare relieken van Onze-Lieve-Vrouw rijk. In het genoemde jaar werden ze overgebracht naar Brussel. Daar zouden befaamde kunstenaars er een schitterend schrijn voor maken. Intussen werden de relieken ondergebracht in de Sint-Niklaaskerk en tot eenieders verbazing volgen daar de mirakels elkaar op in een snel tempo.

De toeloop werd overweldigend. De giften waren navenant, ze werden verdeeld onder de armen, de kerkfabriek en de abdij van Affligem.
 

Een en ander wekte de wrevel van de mensen van Neerwaver op. Het waren immers hun relieken en Brussel stak de vele profijten ervan in zijn zak. Dus trok Neerwaver naar de Sint-Niklaaskerk, om er, onder een nooit geziene toevloed van volk, het reliekschrijn terug in ontvangst te nemen. Maar wat men ook probeerde, het schrijn was niet van zijn plaats te krijgen.

 

De wil van de heilige Maagd was dus duidelijk: ze wilde dat haar relieken in Brussel bleven.

Sourced through Scoop.it from: www.figy.be

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties