Door toedoen van Filips de Stoute van Bourgondië liet de kinderloze Hertogin Johanna in 1406 haar bezittingen over aan Antoon van Bourgondië. Tijdens zijn regering werden de oude broodhallen op de grote markt vervangen door een nieuw gebouw, het zogenaamde ’s Hertogenhuys, nu nog bekend als het Broodhuis. Er werd een financiële dienst in ondergebracht, en ook vond er de belastingsinning plaats. 

 

Onder Antoon’s opvolger Jan IV (1415-1427) heerste er in de stad voortdurend onrust. De ambachten verzetten zich meer en meer tegen de macht van de, meestal corrupte, patriciërs. Dit resulteerde in de ‘constitutie’ van 11 februari 1421 waarbij het bestuur van de stad werd opgedeeld tussen patriciërs en ambachten. Dit gebeurde tijdens de regering van Filips van Sint Pol, broer en opvolger van de zwakke Jan IV. Na de dood van beide hertogen in 1430 waren er geen rechtstreekse opvolgers meer uit het Huis van Leuven en werd Filips de Goede van Bourgondië (1396-1467) ingehuldigd als Hertog van Brabant. 

 

De officiële hoofdstad van het Bourgondische rijk was natuurlijk de stad Dijon. Brussel spaarde echter kosten noch moeite om ervoor te zorgen dat de hertogen zich ook in Brussel thuis konden voelen. Grote geldsommen werden aangewend om het hertogelijk paleis op de Koudenberg om te bouwen tot een vorstelijke residentie met een prachtig wildpark (de huidige Warande). Filips de Goede verbleef regelmatig in Brussel en stond op goede voet met de stedelingen. Dit was echter minder het geval bij zijn opvolgers Karel de Stoute (1467-1477) en diens dochter Maria van Bourgondië (1477-1482). Tijdens de regering van Karel de Stoute, die een afkeer had van Brussel, werd de Rekenkamer verplaatst naar Mechelen. Hierdoor werd Mechelen de feitelijke hoofdstad van de Nederlanden. Tegen het einde van de 15e eeuw bevond Brussel zich door zijn prestigepolitiek in een benarde financiële situatie, die pas werd rechtgetrokken onder Filips de Schone, zoon van Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk. Toen Maria voortijdig stierf nam haar echtgenoot Maximiliaan de regering van het Bourgondische Rijk over. Dit stuitte echter op zwaar verzet van Vlaanderen en Brabant. Na hevige onlusten moest Brussel zich echter overgeven en de regering van Maximiliaan aanvaarden. 

 

Ondanks de onrustige politieke situatie was de Bourgondische periode tijdens de 15e eeuw voor Brussel een hoogtepunt op cultureel en artistiek vlak. Zo kreeg de grote markt een fraaier en rijker uitzicht, het stadhuis werd vanaf 1444 bekroond met een prachtige gotische toren, ontworpen door Jan van Ruysbroek. Ook worden enkele kerken omgebouwd in typische Brabantse Gotiek: de St Michiel en St Goedele, de Kapellekerk en de O.LV-kerk van de Zavel. Ook zijn er nog talloze schilderijen en tekeningen bewaard van het vroegere Hof van Brussel op de Koudenberg, dat één van de prachtigste residenties in Europa moet zijn geweest. Schilderkunst (Rogier van der Weyden) en tapijtweefkunst bloeiden als nooit tevoren dank zij de zucht naar pronk en praal van de rijke adel die zich vestigde rond de Koudenberg. 

 

(Daniël Suy)

Sourced through Scoop.it from: www.digitaalbrussel.be

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties