Ongeveer een eeuw na de dood van Karel slagen de hertogen van Leuven erin om de titel ‘Hertog van Neder-Lotharingen’ te bemachtigen en hun gezag ook naar Brussel uit te breiden. De stad is dan al een vrij belangrijk handelscentrum geworden. Onder Lambert II Balderik(1041-1053) werd immers de handelsfunctie van Brussel nog versterkt. Tevens bezorgde Balderik een eigen kapittel aan de Sint-Michielskerk. Deze kerk wordt snel de belangrijkste kerk in het gebied omdat op 6 november 1047 de relieken van Sint-Goedele vanuit de benedenstad naar hier worden overgebracht. Ook belangrijk : Balderik zou op de Koudenberg een woning gebouwd hebben, de eerste aanzet tot het latere hertogelijk paleis dat vele eeuwen lang Brussel zou domineren. Tevens werd al een deel voltooid van de stadsmuur die over een lengte van 4000 m de stad moest beschermen. Godfried I verkrijgt in 1106 de titel van Hertog van Neder-Lotharingen, een titel die werd omgevormd tot ‘Hertog van Brabant’. 

 

Tegen het begin van de dertiende eeuw is Brussel uitgegroeid tot een belangrijk handelscentrum De wolverwerking en de lakenindustrie hebben aanleiding gegeven tot het ontstaan van een zelfbewuste bevolking van handelaars en rijke burgers. In het jaar 1229 verleent hertogHendrik I (1163-1235) stadsrechten aan Brussel. Tijdens diezelfde eeuw krijgt de stad ook een schepenbank, met zeven schepenen die gekozen werden uit zeven patriciërsfamilies. Tijdens de voorspoedige regeerperiode van Hendrik III (1248-1261) groeide Brussel uit tot een financieel centrum en ontstond er een ‘Brabantse natie’ door de samenwerking met andere steden uit het hertogdom, zoals Leuven, Tienen, Geldenaken, Zoutleeuw, Aarschot, Antwerpen, enz. 

 

Onder hertog Jan I (° 1252-1294) verdringt Brussel meer en meer Leuven als hoofdstad van het hertogdom Brabant. Jan I kwam op 5 juni 1288 als overwinnaar uit de Slag van Woeringen (bij Keulen) waardoor Brabant voortaan de handelsweg Brugge-Keulen beheerste. Brussel is dan al groter dan Leuven. De stad blijft tijdens de dertiende eeuw in omvang toenemen omdat de buitenwijken (zoals Sint-Joost-ten-Node, Molenbeek, Opbrussel) onder het gezag van de stad komen. 

 

De veertiende eeuw toont een Brussel waar de lakenhandel bloeit als nooit tevoren. In 1303 proberen de ambachten dan ook meer politieke macht naar zich toe te trekken na een volksopstand, naar het voorbeeld van de ambachten in het Graafschap Vlaanderen tijdens de Gulden Sporenslag in 1302. Ze slaagden daarin slechts tijdelijk, want in 1306 veroveren de patriciërs opnieuw de macht met de hulp van hertog Jan II (1294-1312) na een confrontatie met het Brussels volksleger te Vilvoorde. 

Op 3 januari 1356 neemt Wenceslas van Luxemburg samen met zijn vrouw Hertogin Johanna (1322-1406), dochter van Jan III , de macht over en zweren zij trouw aan de ‘Blijde Inkomst’. Hierdoor zouden voortaan de hertogen de vrijheden van de stedelingen dienen te respecteren. De schoonbroer van Johanna, de Graaf van Vlaanderen Lodewijk van Maele, is het niet eens met deze machtsovername en probeert Brabant te veroveren. Brussel geeft zich over op 17 augustus 1356. Op 24 oktober van hetzelfde jaar echter, slaagt Everaard T’Serclaes erin Brussel te bevrijden van het bezettingsleger van de Graaf van Vlaanderen. Omdat nu gebleken was dat Brussel niet goed kon verdedigd worden, werd een nieuwe stadsmuur gebouwd van 1357 tot 1379. Deze muur volgde het tracé van de huidige kleine ring, ofwel de vijfhoek.

Bij het begin van de vijftiende eeuw had de stad een hoogtepunt bereikt op het gebied van handel en expansie. De zelfverzekerde machthebbers begonnen de Grote Markt om te bouwen tot een machtscentrum. De ambachten richtten prachtige gildehuizen op en in 1402 werd beslist tot de bouw van het nieuwe gothische stadhuis dat rond 1455 zou voltooid zijn. Met de dood van de kinderloze hertogin Johanna in 1406 eindigde echter ook de regeerperiode van het Huis van Leuven over Brussel. De stad stond op de drempel van de Bourgondische periode.

Bron: Daniel Suy

Sourced through Scoop.it from: www.digitaalbrussel.be

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties