? – 977 – 1012 

Op een eiland in de Zenne. Op 11 maart 706 zou Vindicianus, de bisschop van Kamerrijk , een bezoek gebracht hebben aan ‘Bruocsella’. 

Het Sint-Goriksplein rond 1820 na de afbraak van de St-Gorikskerk 

Meer zekerheid is er over de stichting van een ‘castrum’ in de buurt van het huidige Sint-Goriksplein. Karel van Neder-Lotharingen, die koning van West-Frankenland was geweest, liet in 977 (of was het 979 ?) een versterkte burcht optrekken in het moerassige gebied van de Zennevallei. Karel liet bij zijn ‘castrum’ in de benedenstad een kapel bouwen waarin de relieken van de Heilige Goedele werden ondergebracht. Toen men in 1979 het duizendjarig bestaan van Brussel vierde, werd hierdoor de indruk gewekt dat de burcht het eerste teken was van menselijke activiteit op de plaats die nu Brussel heet. 

 

Waarschijnlijk was de vallei van de Zenne in Brussel reeds bewoond vooraleer de burcht werd gebouwd. Een eerste woonkern zou zich ontwikkeld hebben op een kruispunt van handelswegen. Enerzijds was er de handelsweg van Brugge naar Keulen, en anderzijds was er de rivier de Zenne die vanaf de Brusselse kuip naar het noorden toe bevaarbaar was. Beide wegen kruisten elkaar in de buurt van de Visverkopersstraat. Hier zouden zich een aanlegsteiger en een omslagbrug bevonden hebben. Het tracé van de handelsweg Brugge-Keulen verliep langs de huidige Vlaamse steenweg, over de Kiekenmarkt, de Grasmarkt, de Bergstraat en de Treurenberg verder naar Leuven en Keulen. 

 

Andere historici beschouwen de Molenberg waar zich de Sint Michiels Kathedraal bevindt als oorsprong van de stad. Deze woonkern zou zich naar het westen hebben uitgebreid. Hier zou zich, volgens sommigen, een voor-christelijk heiligdom bevonden hebben dat later werd veranderd in een heiligdom voor Sint-Michiel (de patroonheilige van de reizigers, de handelaars en de nijveraars).

Tijdens deze periode ontstond ook de zogenaamde ‘Nedermerckt’, de huidige Grote Markt. De markt groeide uit tot het centrum van de zich ontwikkelende stad omdat edellieden en handelaars huizen (sommige in steen) begonnen te bouwen rond deze plaats. 

 

Karel van Neder-Lotharingen werd na zijn dood rond 993 opgevolgd door zijn zoon Otto. Toen deze in 1012 overleed kwam Brussel in het bezit van de Graaf van Leuven, Lambert I met de Baard (997-1015).

Sourced through Scoop.it from: www.digitaalbrussel.be

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties