Het Martelaarsplein is een plein in classicistische stijl, dat aangelegd werd in de 18de eeuw. Verschillende Vlaamse ministers hebben hun kabinet in een van de plechtige gebouwen. In 1830 werden er slachtoffers van de Belgische Revolutie begraven. Een aantal jaar later werd er een indrukwekkend monument met standbeeld en crypte opgericht. 

De Martelarencrypte herdenkt de slachtoffers die gevallen zijn tijdens de bloedige gevechten van september 1830. Om hen te eren werd de naam van het plein, dat tussen 1774 en 1776 werd aangelegd naar de plannen van architect Claude Fisco, herdoopt in Martelaarsplein. De crypte is ontworpen als een vierkante overdekte galerij die via rondboogarcades om een binnenplein waar het nationaal monument staat. De namen van 183 Brusselaars, 132 Vlamingen, 123 Walen en 28 buitenlanders in bronzen letters herdenken deze helden van de Belgische onafhankelijkheid. Het monument staat gedeeltelijk bovengronds en is versierd met vier reliëfs; aan de zuidkant graaf de Merode die met de Brabantse vlag in de hand de eed afneemt van de patriotten, aan de noordkant de Belgische troepen in blauwe kiel en zwarte muts die het koninklijk park bestormen, aan de oostkant de deken van Sint-Goedele die het graf van de patriotten zegent en aan de westkant het symbool van het vrije België dat zijn stichters met lauweren bekroont. Deze bas-reliëfs werden tussen 1838 en 1848 uit wit marmer gebeeldhouwd door Guillaume Geefs, net als de beschermengelen in het bovenste gedeelte die het Gevecht, het Gebed, de Overwinning en de Teraardebestelling voorstellen. Op de top van dit monument dat werd ontworpen door de architect Louis Roelandt prijkt een marmeren standbeeld van de Vrijheid die de vier septemberdagen inschrijft in het gulden boek, met aan haar voeten de Belgische leeuw, eveneens gebeeldhouwd door Guillaume Geefs. (B 16/06/1963)

Sourced through Scoop.it from: www.take-a-trip.eu

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties