Aan de ene kant vergaderden de communisten en aan de overzijde resideerde aan Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, sinds 1843 pauselijke nuntius in België. Hij mengde zich met de schoolstrijd en kwam in conflict met de liberalen. Door tussenkomst van Leopold I werd hij in 1846 teruggeroepen naar Rome. In 1878 werd hij paus Leo XIII, auteur van Rerum Novarum.

 

Terwijl een spook door Europa waarde en opriep tot verzet, droomde Leo XIII van samenwerking tussen arbeid en kapitaal en corporatisme.

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties