Goriks – Géry in het Frans, werd in 555 geboren in een Luxemburgs dorp. Hij groeide op in braafheid en godsvrucht. Later leerde hij Sint-Magneric, aartsbisschop van Trier, kennen en deze stuurde hem uit om de heidenen tot het kristendom te bekeren. Hij slaagde daar blijkbaar in en werd bisschop van Kamerijk. Toen hij in de omgeving van die stad afgodsbeelden wilde vernietigen, zetten de druïden een draak op zijn weg. Maar dat was klein bier voor Sint-Goriks. Hij wrong het beest gewoon de nek om. Om die reden voeren de kanunniken van Sint-Goriks een draak in hun wapen.
Goriks verrichtte nog tal van wonderen, bevrijdde slaven en gevangenen, verwoestte afgodenbeelden en altaren, maar in het jaar 600 reisde hij naar Brussel. Ook daar veegde hij alles weg wat afgoderij was en vertrok alweer naar andere oorden.
Toen verscheen in het Brusselse een woeste draak, die dood en vernieling zaaide. Dat het wel degelijk echt gebeurd is, wordt bewezen door het feit dat Brussel vroeger een Drakendreef rijk was. Goriks reisde naar Brussel, bad God om sterkte, gooide zijn stool om de nek van het ondier en sleepte het naar de Zenne, waarin hij de draak verdronk.
Nadat hij het monster had overwonnen, begaf Goriks zich naar de heuvel, waarop later de Sint-Michiels kathedraal, ook nog Sint-Goedele kathedraal genoemd, zou verrijzen, maar waar in die verre tijd al een kapel stond. Hij ontmoette er een werkman met een stijve arm. De arme man was ooit de kapel gepasseerd zonder de heilige te groeten die er vereerd werd, en werd prompt gestraft met een stijve arm. Goriks knielde neer bij de kapel en bad God om een wonder. En zie, even later was de arm van de werkman genezen. Het straatje, waarin de man woonde, werd later Kromme-Elleboogstraat genoemd.
Goriks overleed in Brussel op 11 augustus 619, in een geur van heiligheid. Een kerk werd naar hem genoemd, de burchtkerk van Sint-Goriks in de wijk Saint-Géry, maar ze werd helaas in de 19de eeuw afgebroken. Men beweerde dat ze inderdaad uit de 7de eeuw stamde.

Sourced through Scoop.it from: www.figy.be

See on Scoop.itDiscover Brussels – Brussel ontdekken – Découvrez Bruxelles

Advertenties